Natura

Els plans de l’Ajuda són l’indret on hi ha més biodiversitat del municipi.

Hi podem trobar els valuosos boscos illa de pi pinyer (Pinus pinea) on nidifica el mussol banyut (Asio otus) i el tudó (Columba palumbus). 

Chalcides striatus (foto cedida per Honorio Iglesias) Podem veure els fenassars (herbassars) molt ben conservats en aquest indret, on hi ha el lludrió llistat (Chalcides striatus), una espècie que en tota la comarca d’Osona només s’ha trobat aquí. 

Tyto Alba A la mateixa església de l’Ajuda i als voltants podem veure l’òliba (Tyto alba), companya i aliada dels pagesos. Una parella d’òlibes es mengen més de 2500 ratolins i talpons cada any, cosa que és un benefici directe per a l’agricultura. 

Bubo bubo En els indrets més rocallosos i acinglerats podem veure, si ens hi fixem molt, el ballester (Tachymarptis melba) i el duc (Bubo bubo), espècies protegides i escasses a tot Catalunya.

Darrera actualització: 24.02.2022 | 09:30