Masos

Actualment, les principals construccions del terme, després de les esglésies, són els vells masos, alguns d’aspecte sever i senyorial com el Garet de Dalt, el Pla, la Riera, l’Illa, la Tria i Vall-llossera; o bé masos antics farcits d’història com Barbat, Rovanyà, l’Homet, Taravau, l’Aguilar, mas el Jalech i el mas Fonderola.

Un dels més propers al nucli urbà és el molí de l’Illa, un edifici del segle XVII construït sobre una estructura d’origen medieval, segons sembla, a partir del parament i els cossos contigus a la sala de moles. Aquesta hipòtesi quedaria reforçada per l’existència del pont medieval que permet accedir al molí.

Un altre del molins és el de Vallllossera, molt malmès, però que apareix esmentat al segle X. S’hi poden veure els ancoratges en el llit pedregós del torrent que li donava l’aigua, i que té el mateix nom de Vallllossera.
A la Tria, situada als voltants del Santuari de l’Ajuda, s’hi troba entre els elements més destacats una tina d’aglans. És una estructura semisoterrada d’uns 3 metres d’ample per uns 7 o 8 metres de llarg, coberta amb una volta de canó feta amb pedra tosca

Darrera actualització: 24.02.2022 | 09:30