Entitats


Des de la regidoria d’Entitats donem tot el suport a les Associacions i col·lectius del nostre Municipi per tal de que puguin desenvolupar les seves activitats. Som conscients de la importància que tenen en la vida social del nostre poble.

Fem reunions periòdiques per coordinar activitats que es fan durant l’any i per tractar qualsevol tema que sorgeixi.

Hem creat una guia d’entitats/Associacions per millorar els canals de informació per la participació ciutadana.

Tenim un programa d’ajuts/subvencions municipals que hi poden accedir totes les entitats registrades.

Estem remodelant l’edifici de la Pista per tal de facilitar un lloc comú per a totes les entitats, on s’hi podran reunir i fer activitats vàries.

Notícies
Més notícies