Medi ambient i residus

Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis ( també residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes i àrees recreatives; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària)

Calendari de recollida, transport i fraccions recollides al Porta a Porta.

Orgànica: en aquesta fracció recollim restes de menjar com fruita i verdura, carn, peix i marisc, menjar cuinat, pa, closques d’ou i fruits secs, marro de cafè i infusions, taps de suro, paper de cuina i tovallons usats i petites restes de fulles i jardineria.

La separació de la matèria orgànica cal fer-la sempre en una bossa compostable que dipositarem al cubell marró. Aquest cubell el traurem els dies mercats setmanalment de recollida d’aquesta fracció. Normalment 3 dies/setmana. En el cas de Balenyà Dilluns, Dimecres i Divendres.

La matèria orgànica recollida pel PaP es porta a la planta de Compostatge d’on en surt compost de molt bona qualitat.

Si un habitatge genera molta fracció poda o gespa, podrà adquirir un contenidor específic posant-se en contacte amb la Mancomunitat.

Si algú estar interessat en el compostatge casolà pot realitzar-lo amb l’assessorament d’un tècnic de la Mancomunitat de Tona.

 

• Materials reciclables: per a materials reciclables entenem bàsicament envasos lleugers (brics, envasos i bosses de plàstic, porexpan, llaunes, metalls petits, paper d'alumini, tubs de pasta de dents i cremes) i paper i cartró (paper, cartró, revistes, diaris).

Si es pot cal dipositar aquesta fracció en bosses semitransparents per facilitar la feina del personal de recollida per comprovar si la selecció s’està fent correctament.

El material reciclable cal deixar-lo amb la bossa els dies marcats del calendari per aquesta recollida. Normalment 2 dies setmanals. En el cas de Balenyà Dijous i Diumenge.

El reciclables es porten a la planta de triatge on es seleccionen manualment els materials per tal de poder-los recuperar. El destí final d’aquest material són els recuperadors.

 

Resta: per a resta o rebuig entenem bàsicament tot allò no aprofitable: bolquers i compreses, pols d'escombrar, restes de ceràmica, burilles i cendres, paper plastificat i roba en mal estat.

Aquesta fracció es traurà amb qualsevol bossa els dies marcats pel calendari setmanal, en aquest cas només 1 dia, els Dimarts.

El bolquers es poden treure cada dia de la setmana que hi hagi alguna recollida.

Aquesta fracció no se’n pot fer res i va directament a l’abocador d’Orís.

 

Oli: els olis vegetals de cuina usats i de llaunes de conserva s'han de separar en qualsevol envàs i treure’ls per la recollida porta a porta el quart Dijous de cada més a partir de les 10 del matí.

Es recomana filtrar l'oli per treure les impureses i deixar el pot fora de casa el mateix matí per evitar que l'oli no es glaci a l'hivern.

-Altres fraccions:

• Vidre: la recollida de vidre es fa en contenidors distribuïts pels carrers del municipi. Si poden dipositar ampolles, pots de vidre i altres envasos sobretot sense taps.

Cal vigilar de no trencar ni deixar caure trossos de vidre fora dels iglús, ni deixar cap bossa a terra.

Aquesta fracció es recull mensualment i es neteja l’entorn.

 

• Voluminosos: Aquest és un servei de recollida de voluminosos com mobles, llits, bicicletes, etc. generats als domicilis particulars.

En el cas de Balenyà la recollida de voluminosos la fa el propi Ajuntament 2 cops per setmana (Dimarts i Dijous) i amb alguna recollida extraordinària en cas que s’acumuli molta llista.

Cal concretar el servei trucant a l’Ajuntament al 93 889 83 85.

Un cop recollits els trastos es porten a la deixalleria de la Mancomunitat la Plana on es classifiquen per la posterior gestió. Si és possible es reutilitzen i es posen a la venda a un preu simbòlic, a través de la Fundació Privada Areté.

Actualment, gràcies el projecte conjunt entre la Mancomunitat la Plana i la Fundació Areté de reutilització de voluminosos, quan un veí o veïna tingui algun moble, bicicleta, cotxet, joguet... que es pugui aprofitar pot trucar directament a la Fundació Privada Areté i li passarà a buscar a casa. El telèfon de contacte és 621230714.

 

• Residus especials: cada usuari ha de portar aquest tipus de residu a la deixalleria, instal·lació que permet recollir selectivament aquells residus municipals que no són objecta de la recollida domèstica.

Hi podem portar: Piles, Fluorescents i bombetes, Tòners, Bateries de cotxe, Aerosols, sòlids, pastosos i dissolvents, Olis vegetals i de motor, Radiografies, Reactius laboratori i fitosanitaris, Voluminosos (sofàs, mobles, etc.), Fusta, Vidre pla, Pneumàtics, Roba i sabates, Runa, Ferralla, Electrodomèstics (televisions, neveres, etc.), Cables elèctrics, Restes de poda i tots aquells residus que es recullen al PaP però que per la quantitat no es pot assimilar amb la recollida domèstica.

 

Cal respectar sempre les normes de la deixalleria, respectar l’horari, el torn, portar els residus seleccionats, esperar que l’operari ens registri i ens indiqui a on tirar els nostres residus, no realitzar abocaments incontrolats i mantenir netes les instal·lacions.

El municipis mancomunats com el cas de Balenyà poden fer ús tan de la Deixalleria de Malla, com la de Taradell i la d’Aiguafreda.

Balenyà ofereix un cop el més el servei de deixalleria mòbil, el 3r dilluns de cada més (la data pot variar cada any), si poden portar els mateixos residus que la instal·lació fixa tenint en compte que els electrodomèstics i els voluminosos han de ser petits, si són de gran volum caldrà desplaçar-se a la deixalleria.

 

• Roba: a roba es pot portar a la deixalleria, deixalleria mòbil i a diversos contenidors distribuïts pel municipi. En el cas de Balenyà els trobem a:

-carretera de Ribes, 40

-carrer Pista, 2

-carrer Puigmal, 37

La roba recollida es classifica, repara i es reutilitza.

-Altres Serveis:

• Adquisició de contenidors:

Qualsevol usuari domèstic que tingui la necessitat d’adquirir un contenidor pot acudir a l’Ajuntament. Se subministraran els cubells domèstics de recollida selectiva cost 0.

Els grans productors de residus tenen la possibilitat d'adquirir contenidors específics per a cada fracció en funció de la quantitat de residus que generin. També aquells particulars que generin quantitats més grans de residus i prefereixin tenir un contenidor.

Per sol·licitar els contenidors s'ha de trucar a la Mancomunitat La Plana que els lliura a domicili o també hi ha la possibilitat de recollir-los a les mateixes instal·lacions. Pel pagament, es sol·liciten les dades del generador i es realitza mitjançant transferència bancària, en efectiu o targeta de crèdit. El preu dels contenidors és públic i està regulat per una ordenança.

• Recollida Grans productors:

La Mancomunitat La Plana només pot recollir als grans productors del municipi, si així s'acorda amb cadascun dels ajuntaments i si els materials i les quantitats ho permeten, els residus assimilables a urbans (restes de menjar, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, pols d'escombrar i altres materials no aprofitables).

La freqüència de recollida serà la mateixa que el PaP domèstic.

• Neteja viària

El servei de neteja viària es basa en el conjunt d'activitats i serveis que aconsegueixen mantenir en bon estat de neteja i higiene als carrers, places, carrerons, passatges, voreres, carrers del casc urbà i de les zones periurbanes del municipi.

 

• Educació ambiental

És un programa existent des del 2004 amb l’objectiu de:

-Assessorar, acompanyar, coordinar, dinamitzar i avaluar propostes d’educació ambiental als centres educatius

-Conscienciar la població en general i els joves

En el cas de Balenyà L’Institut Escola Carles Capdevila és escola verda i treballa molt bé tots els projectes de sostenibilitat de manera autònoma, tot hi així des de la Mancomunitat s’hi fan reunions de seguiment i moltes activitats durant el curs. Utilitza també molts recursos materials que la Mancomunitat té per poder dinamitzar diferents activitats relacionades amb els residus.

• Compostatge casolà

Des de l'any 2000 la Mancomunitat La Plana porta a terme la promoció del compostatge casolà al conjunt de la ciutadania i als centres educatius, oferint assessorament i visites als compostaires per ajudar-los en aquest procés.

És una opció de gestió de la Matèria orgànica des de la pròpia llar, ja que és un procés natural on les restes de matèria orgànica generades a la cuina es transformen en compost sense consum d’energia ni necessitat d’aplicar-hi productes químics. Es pot portar a terme amb un compostador o bé amb una pila al jardí imitant la descomposició natural.

Els establiments on podem comprar les bosses compostables són els següents:

- Ca l’Araceli (C/ Sol, 10) 

- Drogueria Ca la Irene (C/ Major, 5)

- Queviures Immaculada (C/ Vic, 82)

- Dia Supermercat (C/ Major, 21)

- Súper Avui (C/ Pont, 16)

- Pastisseria Josep Girvent (C/ Pont, 1)

- Casa Sebi (C/ Major, 82)

- Cent Pessetes (C/ Teixidors, 7)

- Supermercat Pròxim (C/ del Pont, 59)

 

• Atenció als nouvinguts

Aquest servei es realitza a l'Ajuntament de cada municipi,  on el tècnic o administratiu responsable, informa del funcionament de la recollida de residus que es porta a terme al poble. Es lliure al ciutadà el calendari/imant de cuina, els cubells de recollida de matèria orgànica i un paquet de bosses compostables. També s’informa dels serveis de recollida específics de Balenyà.

 

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 6.05.2024 | 16:24