• Carles Valls Arnó Carles Valls Arnó 07/03/2022

    Alcalde. Regidor de Governació, Recursos humans, Comunicació, Urbanisme i Obres, Habitatge, Medi Ambient i Pagesia i Salut.
    Junts per Balenyà

Governació i recursos humanos

El servei de governació i RRHH vetlla perquè hi hagi una bona organització municipal de manera que aquesta pugui prestar un bon servei públic a la ciutadania.

És un repte tirar endavant polítiques de RRHH que permetin afavorir i aconseguir un ajuntament eficaç, ben estructurat i modern.

Equipaments