Pla jove

El Pla Jove 2017-2020 de Balenyà és un document que detalla les línies de treball del municipi en matèria de joventut impulsades des de la regidoria de joventut en
col·laboració i coordinació amb les altres àrees municipals.

Un Pla jove integral és una eina indispensable per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut del territori.

 

L’objecte principal del pla jove és centra en conèixer la realitat de la població juvenil de Balenyà, detectar-ne les necessitat i, en funció d’aquesta anàlisi, definir els objectius estratègics a
assolir en un període de 4 anys en matèria de joventut.

Per poder assolir aquests objectius es realitzaran diferents accions concretes, que es duran a terme des dels diferents ens locals, serveis, i/o agents implicats en les polítiques de joventut del territori. Així mateix aquestes accions s’aniran valorant i avaluant per tal d’ajustar la resposta a la realitat.


El pla jove és un document, entès com una eina de planificació estratègica, que preveu situar en el temps les accions que es desenvolupen i es desenvoluparan en matèria de polítiques de
joventut de manera directa i/o indirecta.

Darrera actualització: 23.03.2022 | 18:47