Projecte Educatiu de Poble (PEP)

El Projecte Educatiu de Poble (PEP) és un projecte municipal que aborda l’educació a Balenyà des de tots els seus àmbits: la família, l’escola, l’esport, la cultura, el lleure, la participació a les entitats, les accions que promou l’Ajuntament, parteix de la idea que l’educació no es fa només a l’escola sinó que els pobles eduquen de moltes maneres: formant i informant, fent activitats, establint normes de civisme, mantenint costums i tradicions, participant en entitats, promovent accions, etc. 

I es que com diu el nostre lema:

“FA FALTA TOT UN POBLE PER EDUCAR UN SOL INFANT”

Des del PEP, per tant, s’entén l’educació com un element central de la vida d’un poble en el que totes les persones ens eduquem i som educadores al llarg de tota la vida. 

En aquest sentit, el Projecte Educatiu de Poble, és planteja com un projecte estratègic basat en la participació activa de tots els agents educatius del municipi per definir conjuntament uns objectius, unes línies de treball i unes accions amb la finalitat de transformar Balenyà un poble educador. 

El Primer Projecte Educatiu de Poble es va aprovar el 2012 i es va dividir en 3 eixos estratègics que encara ara es mantenen:

Potenciar l’oferta educativa de Balenyà fomentant el treball en xarxa dels diferents agents educatius i els recursos de que disposen.
Millorar els equipaments i l’espai públic perquè desenvolupin un paper educador.
Fomentar la identitat, el sentiment de pertinença i el civisme.
Des de la seva creació el 2021, el PEP ha tingut 2 plans d’accions:

El Pla d’Acció 2012-2015 el qual va posar en marxa l’estratègia educativa comunitària i el Pla d’Acció 2016-2019 el qual va revisar i actualitzar l’anterior i en el que es van detectar noves necessitats, noves realitats i noves demandes.  Aquest Pla d’acció  ha estat prorrogat pels cursos 2019-2020 i 2020-2021.

Actualment, i tenint en compte sobretot que la posada en marxa de la secundària al municipi ha obert una nova realitat, l’Ajuntament es planteja crear un nou Pla d’Acció que abarqui fins al 2026 i que doni resposta a la nova realitat educativa del municipi

Darrera actualització: 28.02.2022 | 18:46