Els Serveis Socials Bàsics davant el col·lapse dels Serveis Especialitzats

Dilluns, 19 de desembre de 2022 a les 00:00

El sistema català de Serveis Socials s'estructura en dos nivells d'atenció: Serveis Socials Bàsics i Serveis Socials Especialitzats.

Els Serveis Socials Bàsics som el primer nivell del sistema públic i la garantia de més proximitat a la ciutadania, essent de competència municipal. Per altra banda, els Serveis Socials Especialitzats atenen situacions que requereixen una especialització tècnica i de recursos.

Des de fa molt temps, la majoria d'aquests Serveis Especialitzats pateixen un col·lapse important per un augment de demanda i altres factors que fan que a les persones afectades no se les atengui com caldria o arribin a quedar desateses. Generant un malestar.

Aquesta situació es veu agreujada per la post-pandèmia. El fet que moltes administracions no hagin tornat a l'atenció presencial tal com es feia abans de la pandèmia encara carrega més el dia a dia de la ciutadania i dels Serveis Socials Bàsics.

Tràmits tan importants com gestionar temes relacionats amb subsidis i prestacions del SEPE, de Renda Garantida de Ciutadania, entre d'altres, s'han convertit en un malson. Amb la dificultat afegida que gran part de la ciutadania que s'atén des dels Serveis Socials no té recursos tecnològics o coneixements digitals suficients per gestionar tràmits telemàticament.

Darrera actualització: 19.12.2022 | 19:19