Convocatòria Ple 31 de juliol 2023

Dijous, 27 de juliol de 2023

Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 31 de juliol de 2023 a les 19:30 hores a la Sala de Plens.

 ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Donar compte dels decrets d'alcaldia

3.- Aprovació conveni treball i formació amb el consell comarcal d'osona 2023

4.- Proposta ple aprovació xifra oficial població 2023

5.- Aprovació del compte general del pressupost de la corporació de l’exercici 2022

6.- Aprovació conveni col·laboració edulab ie Carles Capdevila 21072023

7.- Festes locals any 2024

8.- Fora de l'ordre del dia

9.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 27.07.2023 | 10:07