Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament

Dilluns, 3 de juliol de 2023

Dimecres, 5 de juliol es celebraran dos plens, a les 19:30 hores i a les 20:00 h.

PRIMER PLE ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT (17/06/2023)

2.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL

3.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

4.- CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS

5.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES CORPORATIUS A ÒRGANS COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE LES QUALS EN FORMA PART L’AJUNTAMENT

6.- RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

7.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

8.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

9.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS AL CONSELL DE L’ESPORT DE BALENYÀ

10.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE RÀDIO PISTA

11.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

SEGON PLE ORDRE DEL DIA:

1.- ADJUDICACIO OBRA A CURNAL INVEST SL

Darrera actualització: 3.07.2023 | 19:40