Últim dia Presentació Premi Treball de Recerca 22-23

Dimarts, 31 de gener de 2023

Últim dia per presentar el treball de recerca al 4t Premi al Millor treball de recerca de Balenyà 22-23

 

 1. Pot participar-hi qualsevol persona que estigui cursant 2n de Batxillerat i que presenti el treball de recerca al curs 2022-2023.
 2. Es premiarà el millor treball de recerca que faci referència a alguna de les realitats del municipi de Balenyà que sigui d’interès, digne de ser estudiada i de donar-la a conèixer.
 3. Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament a través de la web www.balenya.cat  o a les oficines d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Balenyà dins el seu horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9h a 14 i dilluns de 17h a 19.30h. La data màxima és el 31 de gener de 2023.
 4. Cal entrar una instància genèrica sol·licitant de participar al Premi de Treball de recerca 2022-2023. Caldrà adjuntar la documentació següent:
 5. DNI de la persona sol·licitant.
 6. Treball de recerca: Ha de ser original i inèdit, presentat  a l’institut o centre corresponent on estigui estudiant la persona participant. Extensió del treball lliure. No ha de portar el nom del sol·licitant sinó un pseudònim.
 7. Síntesi o resum d’un màxim de 3 fulls on hi constin els apartats següents: Objectius, Metodologia,  Resultats i conclusions de la recerca.

           Aquesta síntesi ha de portar el mateix pseudònim.

 1. El plica, on hi consti el nom complert, adreça, telèfon i el centre on s’ha cursat el batxillerat.
 2. Autorització signada conforme el treball quedarà en disposició de l’Ajuntament i aquest en serà el propietari intel·lectual.
 3. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya i anirà degudament signada pel sol·licitant.
 4. La proposta de concessió serà elaborada per una comissió formada pel regidor d’educació, el regidor de joventut, un professor/a d’ESO, batxillerat o universitat escollit per l’Ajuntament i la secretaria de l’Ajuntament. Es tindran en compte els següents criteris puntuables:

                 Originalitat, innovació i interès de la temàtica del treball: 10 punts

                Rigor i tractament científic en el desenvolupament de la recerca i les fonts d’informació emprades: 10 punts

                 Rigor i tractament del contingut de cada un dels apartats: 10 punts

                 Capacitat de síntesi en les conclusions: 10 punts

                 Possible ús social del treball: 10 punts

 1. La dotació del premi és de 500 euros. El jurat disposarà de 500 euros addicionals que podrà distribuir a la resta de treballs de manera proporcional a la seva puntuació, si ho creu oportú.
 2. El lliurament dels premis es farà al llarg de l’any 2023.
 3. La propietat intel·lectual del treball pertany a l’autor/a. No obstant això, les persones que resultin premiades hauran de donar la conformitat per escrit a l’Ajuntament per tal que aquest pugui publicar el treball. En qualsevol cas en la difusió s’hi indicarà l’autoria del treball.
 4. Les persones premiades hauran de participar en l’acte públic de presentació dels treballs de recerca guanyadors organitzat per l’Ajuntament.
 5. La presentació del treball comporta l’acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases.
 6. Podeu consultar el text íntegre de les bases al tauler d'anuncis d'aquesta web

 

Quin cost té:

Gratuït

Ajuntament de Balenyà

Plaça Josep Espona, s/n - 08550 Balenyà - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 898 385
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 16.01.2023 | 10:16