Manteniment i via pública


L’objectiu de l’àrea de manteniment i via pública és fer tots els treballs i el seguiment per l’adequació de la via i de serveis bàsics com la neteja viària o altres.

També es fa gestió i seguiment del servei de jardineria, actuacions d’obres al municipi, manteniment de parcs, reposició de mobiliari urbà, pavimentació i/o arranjament de places o altres, senyalització, col·locació de material per la celebració de festes municipals, coordinació de material per ús de les entitats del municipi, etc.