Projecte Espai Cultural La Pista

L’edifici de la Pista va ser dissenyat per l’equip d’Enric Miralles i Carme Pinós, havent esdevingut una de les seves obres més destacades i un referent internacional dins de l’arquitectura moderna, alhora que ha estat referència d’exposicions arreu del món, entre les quals es destaquen Gallery for Architecture de Nova York i Arc en Reve al centre George Pompidou.

Aquest edifici, que en el seu moment va ser construït amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va concebre com a un gran espai cultural, substituint l’antic edifici de la Pista, que havia esdevingut un punt de trobada de les entitats i pols de l’activitat cultura del municipi. No obstant això, la baixa motivació de l’equip de govern d’aquell moment i les dificultats econòmiques van fer que quedés en desús, fins que al cap d’uns anys s’hi va acabar traslladant les dependències de l’Ajuntament.

L’actual equip de govern va preveure recuperar la seva destinació original per a la qual s’havia concebut i, per aquest motiu, ha retornat les dependències municipals a un edifici al centre del municipi. Alhora va contractar el despatx de l’arquitecta Carme Pinós per fer-ne la seva reforma, ja que d’una banda cal adaptar-los a les necessitats i normatives actuals, però d’altra no es vol trair amb la reforma l’esperit original de modernitat que caracteritza l’edifici. El projecte treballat amb la Carme Pinós implica una ampliació dels espais, fent possible que guanyi una entrada principal per al carrer Alfons Amich (continuació del carrer Major), alhora que permet ampliar-lo amb sales polivalents que permetran concentrar-hi les aules de música, assajos de grups de música del territori, a més de poder-hi realitzar tot tipus d’activitats organitzades per les entitats culturals del municipi. Alhora permetran l’obertura d’un espai de cafeteria que es vol que sigui gestionat per joves del municipi en situació d’atur, mitjançant una estructura de cooperativa de treball.

Des de l’equip de govern s’ha fixat l’adequació d’aquest edifici com una de les fites principals d’aquest mandat, tal com ha quedat reflectit en l’aprovació del seu Pla d’Actuació Municipal 2020-2023. I d’acord amb això, es pretén destinar-hi els recursos derivats de l’actual Programa General d’Inversions 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i del PUOSC per a Petits Municipis, entenent que enllaça perfectament amb els orígens de l’edifici, i que alhora dona resposta a una necessitat evident del municipi que està mancat d’un espai d’aquestes característiques, i que a més a més pot esdevenir punt d’activitat econòmica gestionada per joves del municipi en dificultats per incorporar-se al mercat laboral.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 12:32