Hisenda


Des de la Regidoria d’Hisenda es desenvolupen el conjunt de tasques encaminades a elaborar el pressupost municipal, com a eina bàsica de la gestió econòmica. Aquesta gestió es fa tenint en consideració dues premisses bàsiques: 1) no incrementar la pressió fiscal sobre els veïns de Balenyà, i 2) garantir una bona salut econòmica de l’ens local. I tot plegat es combina amb les previsions necessàries per dur a terme els grans projectes municipals que hi ha previstos, i que confiem ajudin a millorar sensiblement els atractius del nostre municipi.

Un altre dels objectius que tenim establerts és que no passin més de 30 dies des de l’entrada d’una factura i el seu pagament; conscients dels inconvenients que aquestes demores en el pagament juguen en perjudici dels proveïdors que presten serveis a l’Ajuntament.

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2024