Governació i recursos humanos


El servei de governació i RRHH vetlla perquè hi hagi una bona organització municipal de manera que aquesta pugui prestar un bon servei públic a la ciutadania.

És un repte tirar endavant polítiques de RRHH que permetin afavorir i aconseguir un ajuntament eficaç, ben estructurat i modern.

Notícies
Més notícies
Equipaments