Gent gran


La regidoria de Gent Gran vol facilitar a totes les persones d’aquesta edat que puguin fer activitats i que puguin participar activament al municipi. La voluntat és que donar resposta a les necessitats del col·lectiu de la Gent Gran, amb mecanismes que impulsin l’envelliment actiu de les persones.

Promoure un envelliment saludable, amb autonomia personal, actiu, dinàmic i compartit. Per exemple es desenvolupen projectes d’activitats esportives per persones grans, o també es dinamitza el casal d’avis perquè aquest tingui iniciativa i suport a l’hora organitzar accions culturals i festives, etc.

Volem que l’Ajuntament de Balenyà sigui un punt de referència per les persones grans de manera que es puguin sentir útils, partícips i escoltades.

Notícies
Més notícies
Equipaments