XI Concurs de Pintura

Dijous, 20 de juliol de 2023

Concurs de pintura ràpida i concurs de pintura per adults
Organitza l'associació Amics de Balenyà amb col·laboració amb l'Ajuntament.

CONCURS DE PINTURA PER A ADULTS FESTA MAJOR DE BALENYÀ 

1. Hi podran participar totes les persones empadronades a Balenyà i majors de 18 anys. No cal fer inscripció i la participació és gratuïta.

2. Cada concursant podrà presentar només una obra i la tècnica serà lliure. Les mides del suport seran, com a màxim, de 80 x 65 cm.

3. El tema serà qualsevol indret o escena natural, rural o urbana, del municipi de Balenyà. Queden exclosos retrats i composicions artificials.

4. La recepció de les obres serà el divendres 25 d’Agost de 2023, de 12.00 a 14.00 h, a la Sala de Cultura del BBVA, Pl. Bosch i Jover, núm. 1. Es lliurarà un rebut als autors.

5. El repartiment de premis es farà a les 17.30 h també del dia 25 a la Sala de Cultura del BBVA.

6. Les obres premiades seran exposades a l’aire lliure, a la Plaça Josep Espona, si el temps ho permet, els dies 26 i 27 d’Agost. Totes les obres es podran visitar, posteriorment a la mateixa Sala de Cultura, segons aquest calendari: Dissabtes 2 i 9 de Setembre: de 18.00 a 20.00 h. Diumenges 3 i 10 de Setembre: d’11.00 a 13.00 h.

7. Totes les obres es retornaran als seus autors, acreditant l’autoria.

8. El jurat estarà facultat per concedir dos premis, dotats amb les següents quantitats: Primer Premi: 200.- € i un pernil ibèric Segon Premi: 100.- € i un pernil ibèric També podrà el jurat declarar desert qualsevol premi.

9. L’organització es reserva poder decidir sobre qualsevol cas no previst en aquestes bases. 10. El fet de participar en el concurs pressuposa la plena acceptació de les seves bases.

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA HOSTALETS DE BALENYÀ 

1. Hi podran participar els majors de 18 anys. La inscripció serà gratuïta.

2. Cada concursant presentarà una sola obra de tècnica lliure. Mides màximes del suport: 80 x 65 cm.

3. El tema serà qualsevol indret o escena natural, rural o urbana, del municipi de Balenyà. Queden exclosos retrats i composicions artificials.

4. El temps de realització de les obres serà el matí del divendres 25 d’Agost de 2023 fins a les 15.00 h. Es farà la inscripció i timbrat dels suports de 8.30 a 10.00 h a l’antiga llar d’infants El Gra d’Or, c/ Vall·llosera, núm. 1, on al mateix temps es podrà esmorzar.

5. La recepció de les obres serà a la Sala de Cultura del BBVA, Pl. Bosch i Jover, núm. 1, 1r pis, fins a les 15.00 h del dia 25. Es lliurarà un rebut als autors.

6. El repartiment de premis es farà a les 17.30 h del mateix dia 25 a la Sala de Cultura del BBVA. Les obres premiades quedaran en propietat, el primer premi de l’Ajuntament de Balenyà, i els altres de l’entitat organitzadora Amics de Balenyà.

7. Les obres presentades, fins a un màxim de 20 a judici del jurat, seran exposades a l’aire lliure a la Plaça Josep Espona, si el temps ho permet, els dies 26 i 27. Totes les obres s’exposaran posteriorment a la Sala de Cultura abans esmentada, amb els següents dies i horaris de visita: Dissabtes 2 i 9 de Setembre, de 18.00 a 20.00 h. Diumenges 3 i 10 de Setembre d’11.00 a 13.00 h.

8. Una vegada clausurada l’exposició, les obres no premiades es dipositaran a la seu de l’Ajuntament de Balenyà (Plaça Josep Espona, s/n, tel. 93 889 83 85), d’on es podran retirar fins al 30 de Setembre en hores d’oficina, acreditant l’autoria amb el corresponent rebut. Després d’aquesta data, les obres no retirades quedaran en propietat de l’entitat organitzadora.

9. El jurat estarà facultat per concedir fins a tres premis de les següents quantitats: Primer Premi: 1.000.- € (premi de l’Ajuntament) i un pernil ibèric Segon Premi: 500.- € i un pernil ibèric Tercer Premi: 300.- € i un pernil ibèric Es podrà declarar desert qualsevol premi.

10. L’organització es reserva poder decidir sobre qualsevol cas no previst en aquestes bases. 11. El fet de participar en el concurs pressuposa la plena acceptació de les seves bases.

Darrera actualització: 20.07.2023 | 17:54